Make your own free website on Tripod.com

 

 

Sejarah Ringkas Kelahiran TLDM

Markas/Pangkalan Utama TLDM

Senarai Pangkat ATM (TLDM, TUDM, TDM)

Fungsi dan Peranan Utama TLDM

Lencana Kepakaran TLDM

Senarai Cawangan/Tred TLDM

KD Sri Pinang... Pusat Latihan PSSTLDM

Persenjataan untuk latihan....(under cons.)

Kapal - Kapal DiRaja TLDM... (under cons.)

Album Aktiviti Semasa

Berita Aktiviti Semasa dan Jawatan Kosong dalam TLDM

Halaman Lain yang boleh dikunjungi

Buku Tetamu TLDM (unOFF).... sila tulis komen anda.

E-mail saya untuk pertanyaan/menghantar bahan, berita, gambar dsb.


Salam Sejahtera. Anda dipelawa menghantar bahan,   berita, gambar, dan sebagainya supaya dapat dikongsi bersama. Segala pertanyaan dan pengiriman bahan, maklumat, gambar, berita dan aktiviti semasa hendaklah dihantar melalui e-mail berikut :  cybercoxswain@yahoo.com  bagaimana pun Cyber Coxswain (cc) berhak untuk menyiarkan atau  tidak menyiarkan segala pengiriman anda mengikut budi bicara cc sendiri.

Terima Kasih.

Tanggungjawab Markas / Pangkalan Utama

  • Department Tentera Laut (KEMENTAH, Kuala Lumpur)
  • Maskas Panglima Armada TLDM (Lumut, Perak)
  • Markas Panglima Material Armada (Lumut, Perak)
  • Markas Panglima Wilayah Laut 1 (Kuantan, Pahang) dan
  • Markas Panglima Wilayah Laut 2 (WP. Labuan).


Department Tentera Laut (KEMENTAH, Kuala Lumpur).
               Bertanggungjawab dalam aspek kecekapan, moral dan tatatertib, rancangan latihan-latihan, mengawal gerakan Tentera Laut dan menentukan keselamatan kukuh dalam Tentera Laut. Department ini juga bertanggungjawab memelihara pertahanan dan mengadakan rancangan keselamatan dalam negara, rancangan kerjaya, pertukaran, kenaikan pangkat untuk anggota-anggota, menentukan kelicinan pentadbiran, penilaian pengutamaan kelengkapan TLDM, membuat syor berkaitan pakaian seragam dan lain-lain perkara mengikut arahan Majlis Angkatan Tentera.
 

Markas Panglima Armada TLDM (Lumut, Perak ).
                Bertanggungjawab kepada Panglima Tentera Laut dalam pengendalian Markas Wilayah Laut Satu dan Markas Wilayah Laut Dua, merancang dan menyelaras latihan kelautan/teknikal untuk kapal-kapal TLDM, menentukan Armada dan pangkalan-pangkalan di bawah naungan sentiasan mencapai kecekapan yang tinggi di dalam semua aspek melalui pemeriksaan dan penilaian dan memberi bantuan material di dalam semua aspek senggaraan teknikal dan pembekalan kepada pasukan-pasukan di bawah naungan.


Markas Panglima Material Armada (Lumut, Perak).
                Bertanggungjawab melaksanakna dasar-dasar tertentu yang disalurkan melalui Department Tentera Laut dan juga bertanggungjawab terus terhadap perancangan program bantuan material kepada semua unit-unit dalam TLDM. Unit ini juga menentukan organisasi-organisasi bantuan material yang diwujudkan di bawah pemerintahan dan kawalan teknikal Panglima Material Armada memberi bantuan yang berkesan. Bagi melaksanakan peranannya, beberapa unit telah ditubuhkan di bawah pemerintahannya iaitu Depot Besar Lojistik TLDM, Depot Besar Bekalan TLDM, Depot Peluru dan Letupan, Depot Senggaraan TLDM serta Degaussing dan Noise Range.


Markas Panglima Wilayah Laut 1 (Kuantan, Pahang) dan Markas Panglima Wilayah Laut 2 (WP. Labuan).
                Tanggungjawab markas ini ialah menentukan kecekapan operasi, latihan dan pentadbiran yang licin kapal-kapal TLDM yang berada di bawah naungannya aerta menentukan peralatan dan mekanisma untuk kapal-kapal yang beroperasi sentiasa memuaskan.


Kembali/BackPermulaan/HomeSeterusnya/Next

Halaman ini merupakan halaman tidak rasmi dan  dibangunkan atas inisiatif diri sendiri untuk memberi sedikit pendedahan mengenai TLDM kepada umum bagi  menarik minat beliawan dan beliawanis M'sia menyertainya. Segala maklumat mengenai markas/pangkalan dan ketenteraan hanyalah sekadar maklumat am sahaja dan tidak mengandungi maklumat rasmi, rahsia , rahsia besar dan sebagainya yang boleh menggugat kestabilan negara.